Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực xây dựng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận số 600/KL-TTTP ngày 07/8/2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Thanh tra thành phố đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 435/KL-TTTP ngày 07/6/2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động và việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06/CP (nay là Cơ sở xã hội Bầu Bàng) thành phố Đà Nẵng.
Thanh tra thành phố công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, nguồn viện trợ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Đông Á.
Sáng ngày 18/04/2017, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
Thanh tra thành phố đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 212/KL-TTTP ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành pháp luật về công tác phi chính phủ nước ngoài, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp nước ngoài tại Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thanh tra thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
Thanh tra thành phố đã tổ chức công bố Kết luật thanh tra tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng
Thanh tra thành phố Đà Nẵng công bố Kết luận thanh tra về tình hình hoạt động và việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đà Nẵng
    1

           

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 2 5 6 1 3 7 4
Hôm nay: 7071
Hôm qua: 9493
Tháng này: 150559
Tổng cộng: 0002561374